KALENDARZ

przełożone / data jeszcze nie znana

Rzym z Janem Pawłem II

Rajd przez Europę z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II
logo.png
ADRES
Kuria Prowincjalna MSF
ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43
60-176 Poznań
© 2020, Referat Powołań Misjonarzy Świętej Rodziny
TELEFON
+48 690 588 374
EMAIL
lukasz.msf@gmail.com
NR KONTA
52 1020 4027 0000 1302 0460 5780
(PKOBP Oddział 1 w Poznaniu)

Search