KALENDARZ

28 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020

Wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych Taize do Wrocławia

Modlitwa, wspólnota, zabawa
logo.png
ADRES
Kuria Prowincjalna MSF
ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43
60-176 Poznań
© 2019, Referat Powołań Misjonarzy Świętej Rodziny
TELEFON
+48 727 685 700
EMAIL
lukasz.msf@gmail.com

Search