O MSFMisja zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

 

Misje zagraniczne to nasze szczególne zadanie. Reguła stawia je na pierwszym miejscu. „W naszej apostolskiej działalności jesteśmy otwarci na posłannictwo Kościoła powszechnego i duszpasterskie działania Kościoła lokalnego. W szczególny zaś sposób poświęcamy się pracy misyjnej za granicą” (DP 33).