O MSFMisja zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

 

Nasze Zgromadzenie powierza swoim członkom następujące prace i zadania:

  • ewangelizują na terenach misyjnych wszystkich kontynentów
  • prowadzą prace duszpasterskie na placówkach zagranicznych
  • przeprowadzają rekolekcje i misje ludowe w kraju
  • są wychowawcami i moderatorami wśród młodzieży
  • zajmują się duszpasterstwem rodzin
  • pracują w duszpasterstwie parafialnym
  • troszczą się o nowe powołania
  • odbywają studia specjalistyczne