O MSFMisja zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

 

PRACE I ZADANIA MISJONARZY

Nasze Zgromadzenie powierza swoim członkom następujące prace i zadania:

 • ewangelizują na terenach misyjnych wszystkich kontynentów
 • prowadzą prace duszpasterskie na placówkach zagranicznych
 • przeprowadzają rekolekcje i misje ludowe w kraju
 • są wychowawcami i moderatorami wśród młodzieży
 • zajmują się duszpasterstwem rodzin
 • pracują w duszpasterstwie parafialnym
 • troszczą się o nowe powołania
 • odbywają studia specjalistyczne

ZADANIA BRACI ZAKONNYCH

Nasze Zgromadzenie powierza swoim członkom następujące prace i zadania:

 • ewangelizują na terenach misyjnych wszystkich kontynentów
 • pracują w duszpasterstwie parafialnym, jako: organiści, zakrystianie, katecheci
 • wykonują prace fizyczne, jak np. praca w ogrodzie czy gospodarstwie
 • troszczą się o nowe powołania
 • odbywają studia specjalistyczne

POSŁANNICTWO MISYJNE

Misje zagraniczne to nasze szczególne zadanie. Reguła stawia je na pierwszym miejscu. „W naszej apostolskiej działalności jesteśmy otwarci na posłannictwo Kościoła powszechnego i duszpasterskie działania Kościoła lokalnego. W szczególny zaś sposób poświęcamy się pracy misyjnej za granicą” (DP 33).