FormacjaEtapy kształcenia misjonarza Świętej Rodziny

 

Seminarium to nie tylko miejsce, ale także czas i wspólnota. Młodzi zakonnicy muszą się nauczyć, jak korzystać z trudnego daru wolności, być odpowiedzialnym za siebie i innych. Zdobywają gruntowne wykształcenie, aby przez nie wzbogacić swoją modlitwę i zbliżyć się do Boga, zaś formacja duchowa ma na celu umacnianie więzi z Jezusem Chrystusem. To, co w przyszłości będzie głównym ich zadaniem, teraz mają sami przeżyć- radość ze spotkania Jezusa, który ich powołał. Katechizując, głosząc słowo Boże, zapoznając się z różnymi ruchami katolickimi we wspólnocie Kościoła, mają możliwość już na sposób praktyczny sprawdzić i wykorzystać swoją wiedzę teologiczną.