"Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody". To zadanie jakie zostawił nam Jezus - docierać do człowieka z Dobrą Nowiną. Jednym ze sposobów docierania z Ewangelią do współczesnego człowieka jest przedstawianie jej w zrozumiały i odpowiednio dostosowany do odbiorcy sposób. I tak Jezus nauczał w przypowieściach, aby w zrozumiały sposób, bazując na przykładach życia codziennego, tłumaczyć tajemnice Królestwa Bożego. W późniejszych czasach, nim człowiek globalnie posiadł sztukę czytania, rozwiązaniem była tzw. Biblia Pauperum - Biblia ubogich, która przedstawiała treści świętej księgi za pomocą obrazów. Przykładem są choćby drzwi katedry gnieźnieńskiej. Także współczesne czasy charakteryzują się specyficznym odbiorem treści - krótkiej graficznej a przede wszystkim, ZROZUMIAŁEJ informacji. Dlatego powstał pomysł, aby w taki właśnie sposób przedstawiać człowiekowi XXI wieku Dobrą Nowinę. Powodzenia :)